DANSKE HERREGÅRDE OG SLOTTE

DENNE SIDE VISER OG FORTÆLLER KORT OM ET UDVALG AF DANSKE HERREGÅRDE OG SLOTTE, SOM JEG I TIDENS LØB HAR BESØGT. SIDEN ER OPDELT GEOGRAFISK I JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND.

FOR EN MERE FULDSTÆNDIG OVERSIGT ER DER HER ET LINK TIL DEN AF DANSK HERREGÅRDSMUSEUMS (GL. ESTRUP) UDARBEJDEDE HJEMMESIDE:

www.danskeherregaarde.dk/

GL. ESTRUP, DJURSLAND

GL. ESTRUP, DJURSLAND

 

JYLLAND

FYN

SJÆLLAND