Europa

Den vestlige halvø af det asiatiske kontinent, som vi kalder Europa, kom til at dominere verden i løbet af det 2. årt. evt. Det var her at kunst og videnskab blomstrede i Renæssancen og smedet til praktisk brug i løbet af den industrielle revolution. Hvad der gjorde Europa så indflydelsesrig var befolkningens rastløshed: Det var næsten som om de var skabt til at være mobile – og havene der skyllede halvøens kyster tilskyndede til denne mobilitet. I tiden for de store opdagelser, som begyndte ved slutningen af det 15. årh., blev verden åbnet op. Foretagsomme mennesker drog ud på havet for at skabe nye netværk af handelsforbindelser: Landnam og kolonisering fulgte derefter. I løbet af få århundreder var det meste af verden kommet under indflydelse af europæisk kultur. Nogle kulturer, bl.a. den kinesiske og den japanske, kæmpede dog hårdt for at bevare deres egen egenart.

Europas lange og bugtede kystlinje skabte unikke muligheder. Ikke blot var kystzonen usædvanlig ressourcerig, men havets nærhed stimulerede også mobiliteten. Den maritime interface blev en innovationszone bundet til et netværk af kommunikationsruter på kryds og tværs af halvøen. Dets atlantiske facade var speciel favorabel på grund af udsynet: Det var her fra, at de foretagsomme satte ud for at undersøge en større verden drevet af en rastløs energi.

europa

 

  • ISLAND – NORGE – SVERIGE – FINLAND – RUSLAND -SKOTLAND – ENGLAND – TYSKLAND – FRANKRIG – ANDORRA – SPANIEN – PORTUGAL – ITALIEN – TJEKKIET – KROATIEN – GRÆKENLAND