SHOP

Er der et eller flere billeder, som du i særlig grad er faldet for, kan disse erhverves formedelst kr. 250,- pr. stk. Billedet leveres som en elektronisk fil i JPEG-format vedhæfter en e-mail. De leveres i høj kvalitet og i høj opløsning, 300 dpi; størrelsen ligger typisk på 3000 x 4700 pixels. Filstørrelsen varierer mellem 5 og 15 MB.

Hvis du er interesseret, kan du sende kontaktoplysninger på e-mail: peter.kaj@hotmail.com.

NÆSEABE, SABAH

NÆSEABE, SABAH

Betaling kan foregå via netbank eller mobile pay.